TROMPA - Towards Richer Online Music Public-domain Archives

TROMPA - Towards Richer Online Music Public-domain Archives - is een pan-Europese samenwerking.

Topuniversiteiten (TU Delft, UPF, MDW), culturele instellingen (Concertgebouworkest, Muziekweb) en ondernemingen zoals Videodock hebben drie jaar lang samengewerkt aan één ecosysteem voor data en technologie op het gebied muziek. 

Waarom?

  • Er bestaat geen universele manier om muziekdata digitaal uit te wisselen of op te slaan.

  • Huidige standaarden beschrijven het plaatje (MusicXML) of zijn niet complex genoeg voor klassieke muziek (MIDI).

  • De huidige repositories, bronnen van informatie zijn silo’s, niet gekoppeld of gelinked.

  • Er is nauwelijks gereedschap om samen te werken aan het schrijven, repeteren, uitvoeren, bewaren of beschrijven van muziek in het open digitale domein.

Het TROMPA project heeft het Videodock team de kans gegeven om te experimenteren en ervaring op te doen met nieuwe technologieën zoals graph databases (Neo4j), GraphQL, Schema.org Linkeddata en Solid Pods. Videodock publiceert alle ontwikkelde software onder de Apache2 licentie op het Github account van het Trompa project. Zie specifiek: 

Meer informatie is te vinden op Trompamusic.eu